Om Balder Betaling

Balder Betaling AS ble opprettet 17.02.0217 og er eid av 15 sparebanker, som forvalter eierandelen på ca. 10,5 % av Vipps AS (Vipps, BankID og BankAxept). 

Selskapet videreutvikler Vipps sammen med de øvrige eierne.

Selskapet har i dag en koordinerende rolle overfor bankene knyttet til opplæring og distribusjon av produkter og tjenester, samt bistå med kompetanse innen betalings- og identifiseringsområdet.

 Balder Betaling er eid av følgende banker:

 • Sparebanken Sør
 • Sparebanken Øst
 • Sparebanken Vest
 • Fana Sparebank
 • Flekkefjord Sparebank
 • Sparebanken Sogn og Fjordane
 • Luster Sparebank
 • Etne Sparebank
 • Søgne og Greipstad Sparebank
 • Skudenes & Aakra Sparebank
 • Lillesands Sparebank
 • Helgeland Sparebank
 • Spareskillingsbanken 
 • Voss Sparebank
 • Haugesund Sparebank